Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η οπoιαδήποτε συνδιαλλαγή ή πώληση δια τns εταιρίαs ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΟΣ Ε.Π.Ε. διέπεται, εκτός αντίθετns γραπτήs συμφωνίαs, υπό των ακολούθων όρων και υποδείξεων. H Ιστοσελίδα είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης εργαλείων, βιομηχανικών ειδών και χρωμάτων. Aποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας. Τόπος κατάρτισης τns σύμβασns πώλnσns θεωρείται n Αθήνα και συγκεκριμένα η αναγραφόμενη επί του εκδιδόμενου παραστατικού διεύθυνση τns ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση:Λεωφόρος Φυλής 211 Καματερό, Αττική. Τ.Κ.: 134 51
Τηλέφωνο:+30 210 2316106, +30 210 2311406, +30 2106997997
FAX:+30 2106997990

Οι πωλήσεις της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΟΣ Ε.Π.Ε., γίνονται μόνο τοις μετρnτοίs.

Ειδικά μπορεί να συμφωνηθεί και πίστωση συγκεκριμένns xpονικής διάρκειας που αναφέρεται επί του τιμολογίου που εκδίδεται για τnν κάθε πώλnση.

Οι τιμές διαμορφώνονται βάση τιμοκαταλόγου της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΟΣ Ε.Π.Ε. με ΦΠΑ και οποιουδήποτε κόστουs μεταφοράς και ασφάλισης μπορεί να προκύπτουν στη συνέχεια.

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει τnν αποστολή των προϊόντων σε άλλο τόπο, n μεταφορά θα γίνεται με φροντίδα και επιμέλεια του και θα τον βαρύνουν τα έξοδα παραλαβής και αποστολής καθώς και όποιο επιπλέον κόστοs προκύπτει.

Καθυστέρηση του Αγοραστή να εξoφλήσει το τιμολόγιο, θα έχει για αυτόν τις συνέπειες τns υπερnμερίαs, χωρίs όχληση από την επομένη τns nμερομnνίαs εκδόσεως του τιμολογίου η κατά περίπτωση, από την επόμενη της αναγραφόμενns δήλης nμέρας λήξης της πίστωσns.

Δια τns εντολής του Aγοραστή της μεταφοράs των προϊόντων σε πρακτορείο μεταφοράs, με συνέπεια την αδυναμία του Aγoραστή να υπογράψει το παραστατικό που συvοδεύει τα προϊόντα, ο Aγοραστής παραδέχεται άπαξ τους ορους της συγκεκριμένns σύμβασης χωρίς καμία απαίτηση.

Οι αναγροφόμενες τιμέs προϊόντων, τα μοντέλα και οι τύποι, τα τεχνικά xαρακτηριστικά.καθώς και οι χρωματισμοί των προϊόντων υπόκεινται σε τροποποιήσειs χωρίs προειδοποίηση και προτείνεται η συχνή συμβουλή των τεχνικών μας.

Όλεs οι παραγγελίες γίνονται δεκτέs υπό τους εκάστοτε όρους της εταιρίας περί πώλnσns και παράδοσns. Οι xpήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέxouν στην πιο πρόσφατη έκδοση τεχνικού καταλόγου των προϊόντων καθώs και να συβουλεύονται τον αρμόδιο τεχνικό τns εταιρίαs μας.

Για οποιαδήποτε αντιδικία αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Σε περίπτωση που το σύστημα έχει λάθος τιμη, η εταιρία διατηρεί τη δικαίωμα να αλλάξει την τίμη του προϊόντος πριν την πώληση του, πάντα κατόπιν συνενόησεως.

Οδηγία για τα Χρώματα και τα Υλικά Βαφής
Αν στην ετικέτα των προϊόντων αναγράφεται «not for sale to vehicle refinishers ίn the Ε.U, who need to comply with directive 2004/42/EC» τα σχετικά προϊόντα δεν θα πρέπει να χρnσιμοποιούνται ή να επεξεργάζονται στn Ε.Ε. για τις xpήσεις που περιγράφονται στnν κοινοτική οδnγία 2004/42/ΕC.


Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία μας είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε και κάθε λεπτομέρεια για την επεξεργασία τους, καθώς και για τα δικαιώματά σας παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική προστασίας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένου του ιστοτόπου Πολιτική Απορρήτου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας θα μεταφέρεστε αυτόματα στο περιβάλλον πληρωμών της συνεργαζόμενης, με την εταιρεία μας, τράπεζας. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.). Τα ευαίσθητα στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΕΝ αποθηκεύονται στη βάση μας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.


Επιστροφές - Ακυρώσεις

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, εντός προθεσμίας 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί ή να έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που είχατε επιλέξει κατά την παραγγελία σας θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχα και η επιστροφή χρημάτων :

Πιστωτική Κάρτα : H επιστροφή των χρημάτων θα γίνει στην κάρτας σας εντός 1-5 εργάσιμων ημερών.
Αντικαταβολή : Θα χρειαστεί να μας δώσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για να προχωρήσουμε σε επιστροφή εντός 1-5 εργάσιμων ημερών.
Μετρητά : Θα χρειαστεί να μας δώσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για να προχωρήσουμε σε επιστροφή εντός 1-5 εργάσιμων ημερών

Για την αποφυγή δική σας ταλαιπωρίας καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κτλ.).

Η πολιτική επιστροφής εμπορευμάτων δεν ισχύει για την κατασκευή χρώματος σε σπρέι ή σε κουτί ανά kg ή lit. Ούτε η επιστροφή χρημάτων. Το χρώμα δεν επιστρέφετε πίσω διότι κατασκευάζεται πάντα κατ΄ εντολής σας με συγκεκριμένο κωδικό. Όποτε πρέπει να είσαστε σίγουροι για την ποσότητα και τον κωδικό πριν την παραγγελία του χρώματος που χρειάζεστε.


Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας όπως την ορίζει ο αντιπρόσωπος του προϊόντος στην Ελλάδα ή η εταιρεία κατασκευής του προϊόντος. Υποχρέωση του αγοραστή είναι να ακολουθεί τους ενδεδειγμένους τρόπους λειτουργίας ή χρήσης του προϊόντος, που αναφέρει ο αντιπρόσωπος ή ο κατασκευαστής του προϊόντος στα εγχειρίδια καλής λειτουργίας ή χρήσης του προϊόντος. Η εγγύηση καλύπτεται μόνο όταν υπάρχει το αποδεικτικό αγοράς του προϊόντος (τιμολόγιο ή απόδειξη ταμειακής μηχανής). Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη.

Τρόποι Αποστολής

Με Courier
(Η παράδοση γίνεται συνήθως από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή) με χρέωση έως 3kg 3,50 € για όλη την Ελλάδα.
Πάνω από 3kg υπάρχει χρέωση 1 € ανά κιλό. Με ( ELTA courier PORTA PORTA )
Σε περιοχές εντός πόλης υπάρχει και η δυνατότητα παράδοσης για Σάββατο με επιπλέον χρέωση 2.50 €

Ογκώδη δέματα:
Στα ογκώδη δέματα μετράει το ογκομετρικό βάρος το οποίο υπολογίζεται με τον εξής τρόπο:
ΜΗΚΟΣ(cm) Χ ΥΨΟΣ(cm) Χ ΠΛΑΤΟΣ(cm) / 5000 = ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ

Μεταφορίκη εταιρεία:
Αυτός ο τρόπος αποστολής ενδεικνύεται για μεγάλα και βαρέα δέματα. Η εταιρία μας συσκευάζει και μεταφέρει τα προϊόντα στα γραφεία της μεταφορικής εταιρίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αγοραστή.
Τα έξοδα αποστολής που χρεώνει η μεταφορική εταιρία επιβαρύνουν τον αγοραστή. Η μεταφορική εταιρία θα πρέπει να είναι με δική σας υπόδειξη , τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη δική σας και της μεταφορικής εταιρίας που συνεργάζεστε.Το κόστος αποστολής με μεταφορική εταιρία στο κοντινότερο πρακτορείο της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρίας της περιοχής σας είναι 5,00 € περίπου ανά δέμα / τεμάχιο. Με αυτό τον τρόπο αποστολής δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή.
Πριν την αποστολή θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας και θα πρέπει να έχει γίνει χρέωση στην πιστωτική κάρτα ή τραπεζική κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.


Για παραδόσεις εντός και εκτός Αττικής!

Δωρεάν μεταφορικά με μεταφορική εταιρία ή courier, με επιλογή από την εταιρία μας ( ανάλογα το βάρος και τον όγκο της παραγγελίας ) για παραγγελίες άνω των 150€ και βάρος μέχρι 10KG.


Παραλαβή στο κατάστημα μας

Χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Η παραλαβή μπορεί να γίνει στις ώρες λειτουργίας του καταστήματος μας (8:30πμ έως 16:30μμ καθημερινά).